Mineral Hotel**** Malinowy Raj, Solec - Zdrój
Tło bannera

Regulamin korzystania ze strony

Data
przyjazdu
Data
wyjazdu

Regulamin korzystania ze strony

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisów należących do Hotel Malinowy Raj możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy rezerwacji będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.

Podczas korzystania z witryny Hotel Malinowy Raj możesz zostać poproszony o podanie swoich danych w formularzu. Posłużą one do korzystania z niektórych części serwisu www, w tym do prenumeraty newsletter. Wypełniając wszelkiego rodzaju formularze, należy wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z działaniem serwisu. Zaprenumerowanie newsletter należącego do Hotel Malinowy Raj wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi najnowszy newsletter. Użytkownicy korzystający z serwisu Hotel Malinowy Raj pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej, a także dokonując działań właściwych dla konkretnych części serwisu, z którymi związana jest konieczność ujawnienia niektórych danych osobowych.

Jedynie uprawnieni pracownicy i osoby zajmujące się obsługą witryny Hotel Malinowy Raj mają bezpośredni dostęp do danych osobowych użytkowników serwisu. Osoby uprawnione zobowiązane są do zachowania tych danych w ścisłej tajemnicy i uniemożliwienia dostępu osobom niepowołanym.

Każdy internauta, który poda swoje dane ma prawo wglądu do nich, edycji oraz ich usuwania.

Zamawianie usług

Zamawianie usług oferowanych przez Hotel Malinowy Raj wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.

Subskrypcja newsletter wymaga podania adresu e-mail, na który będzie dostarczana elektroniczna prenumerata. Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania prenumeratorom newsletter treści o charakterze zarówno komercyjnym, jak i niekomercyjnym.

Prenumerata może zostać w każdej chwili przerwana przez kliknięcie na odpowiedni link zamieszczony w przesyłanym newsletterze.

Witryna Hotel Malinowy Raj nie jest przeznaczona dla dzieci. W związku z tym nie zamierzamy zbierać danych osobowych od osób poniżej 16 roku życia i nie odpowiadamy za informacje zebrane od tej grupy wiekowej.

Bezpieczeństwo

Na niniejszej stronie internetowej podjęto stosowne kroki w celu zabezpieczenia podawanych na niej danych osobowych oraz w celu ich ochrony przed zgubieniem, nadużyciami, oraz dostępem, udostępnieniem, zmianą lub zniszczeniem bez zezwolenia. Prosimy jednak pamiętać, że żaden przekaz internetowy nie jest całkowicie bezpieczny i wolny od błędów. Zwłaszcza e-maile, przesyłane na i przez tę stronę, mogą być niezabezpieczone.

Niezapowiedziane Wiadomości

Hotel Malinowy Raj zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Hotel Malinowy Raj rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisu, usług i newsletter (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów Hotel Malinowy Raj.

Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych Hotelu Malinowy Raj. Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu, w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Wyrażenie zgody

Korzystanie z niniejszej witryny internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione wyżej. W przypadku pytań związanych z innymi aspektami prywatności – związanych z użytkowaniem prosimy kierować na adres e-mail: recepcja@malinowyraj.com

Pliki cookies

Strona internetowa www.malinowyraj.com, używa plików „cookies” w celu lepszego dostosowania się do potrzeb naszych użytkowników. Brak zmiany ustawienia przeglądarki interne­to­wej ozna­cza ak­cep­ta­cję dla sto­so­wa­nych na stronie www.malinowyraj.com pli­ków „co­okies”.

Czym są pliki „co­okies”?

Pliki „co­okies” są to małe pliki tek­sto­we za­pi­sy­wa­ne na urzą­dze­niu koń­co­wym użyt­kow­ni­ka, służ­ce do iden­ty­fi­ka­cji prze­glą­dar­ki użyt­kow­ni­ka w trak­cie ko­rzy­sta­nia z ser­wi­su in­ter­ne­to­we­go.

Za po­mo­cą „co­okies” do­star­cza­ne są ad­mi­ni­stra­to­ro­wi in­for­ma­cje sta­ty­stycz­ne o ruchu użyt­kow­ni­ków, ak­tyw­no­ści użyt­kow­ni­ka, spo­so­bie wy­ko­rzy­sta­nia stro­ny. Po­zwa­la­ją one na do­sto­so­wa­nie tre­ści do pre­fe­ren­cji użyt­kow­ni­ka.

Dla Pań­stwa wy­go­dy strona www.malinowyraj.com używa pli­ków „co­okies” i po­dob­nych tech­no­lo­gii m.in. po to, by do­sto­so­wać się do po­trzeb użyt­kow­ni­ków, w ce­lach re­kla­mo­wych i sta­ty­stycz­nych.

Pliki „co­okies” sto­so­wa­ne w stronie www.malinowyraj.com nie prze­cho­wu­ją żad­nych da­nych oso­bo­wych.

Po co ko­rzy­sta­my z pli­ków „co­okies”?

Dostosowujemy zawartość stron internetowych do preferencji użytkownika tworzymy statystyki, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony z niego korzystają, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości, utrzymujemy sesję użytkownika strony (po zalogowaniu), dzięki której nie musi on na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła, pliki „cookies” wykorzystujemy do odczytywania i analizowania statystki między innymi z Google AdWords, Analytics. w sondach/ankietach blokujemy możliwość wielokrotnego oddania głosu.

Po­ziom ochro­ny przed „co­okies” usta­wia się w każ­dej prze­glą­dar­ce

Po­ziom ochro­ny przed „co­okies” można usta­wić w swo­jej prze­glą­dar­ce in­ter­ne­to­wej – aż do cał­ko­wi­te­go blo­ko­wa­nia pli­ków „co­okies”. Zwięk­sza to po­ziom bez­pie­czeń­stwa i ochro­ny da­nych, ale może także unie­moż­li­wiać nie­któ­re funk­cje strony. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest tutaj lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Najczęściej wybierane oferty Pakiety pobytowe i promocje

Rajskie Wakacje
Rajskie Wakacje
od 1 355 /os./pobyt
 • 5 nocy
 • Śniadanie i kolacja
zobacz szczegóły
Mineralny Pakiet Uzdrowiskowy od 6 nocy
Mineralny Pakiet Uzdrowiskowy od 6 nocy
od 459 /os./noc
 • min. 6 nocy
 • FB – Pełne wyżywienie
zobacz szczegóły
Mineralny Pakiet Uzdrowiskowy do 5 noclegów
Mineralny Pakiet Uzdrowiskowy do 5 noclegów
od 479 /os./noc
 • dowolna dł. pobytu
 • FB – Pełne wyżywienie
zobacz szczegóły
Pakiet Indywidualny
Pakiet Indywidualny
od 394 /os./noc
 • dowolna dł. pobytu
 • FB – Pełne wyżywienie
zobacz szczegóły
Letni Relaks
Letni Relaks
od 1 047 /os./pobyt
 • 3 noce
 • Śniadanie i kolacja
zobacz szczegóły
Zdrowy Kręgosłup 5 nocy
Zdrowy Kręgosłup 5 nocy
od 2 690 /os./pobyt
 • 5 nocy
 • FB – Pełne wyżywienie
zobacz szczegóły
Mineralny wypoczynek
Mineralny wypoczynek
od 298 /os./noc
 • dowolna dł. pobytu
 • BB – Śniadanie w cenie
zobacz szczegóły
SOS dla karku i pleców 4 noce
SOS dla karku i pleców 4 noce
od 2 490 /os./pobyt
 • 4 noce
 • FB – Pełne wyżywienie
zobacz szczegóły
Pakiet Rodzinny z Centrum Bajki
Pakiet Rodzinny z Centrum Bajki
od 430 /os./noc
 • dowolna dł. pobytu
 • FB – Pełne wyżywienie
zobacz szczegóły
Nocleg ze śniadaniem - najtaniej online!
Nocleg ze śniadaniem - najtaniej online!
od 244 /os./noc
 • dowolna dł. pobytu
 • BB – Śniadanie w cenie
zobacz szczegóły
Weekend dla Niej i dla Niego 2 noce
Weekend dla Niej i dla Niego 2 noce
od 1 250 /os./pobyt
 • 2 noce
 • FB – Pełne wyżywienie
zobacz szczegóły
Zdrowy dzięki wodzie od 5 nocy
Zdrowy dzięki wodzie od 5 nocy
od 358 /os./noc
 • min. 5 nocy
 • Śniadanie i kolacja
zobacz szczegóły
Sprawne stawy i mocne plecy od 10 nocy
Sprawne stawy i mocne plecy od 10 nocy
od 455 /os./noc
 • min. 10 nocy
 • FB – Pełne wyżywienie
zobacz szczegóły
Mineralna Odnowa 3 noce
Mineralna Odnowa 3 noce
od 1 370 /os./pobyt
 • 3 noce
 • FB – Pełne wyżywienie
zobacz szczegóły
Jesienny Relaks
Jesienny Relaks
od 1 047 /os./pobyt
 • 3 noce
 • Śniadanie i kolacja
zobacz szczegóły
Pakiet Uzdrowiskowy od 7 nocy
Pakiet Uzdrowiskowy od 7 nocy
od 546 /os./noc
 • min. 7 nocy
 • FB – Pełne wyżywienie
zobacz szczegóły
Balneo Pielęgnacja Soft 3 noce
Balneo Pielęgnacja Soft 3 noce
od 1 670 /os./pobyt
 • 3 noce
 • FB – Pełne wyżywienie
zobacz szczegóły
Balneo Regeneracja 2 noce
Balneo Regeneracja 2 noce
od 1 170 /os./pobyt
 • 2 noce
 • FB – Pełne wyżywienie
zobacz szczegóły
Balneo Pielęgnacja Complex 3 noce
Balneo Pielęgnacja Complex 3 noce
od 2 070 /os./pobyt
 • 3 noce
 • FB – Pełne wyżywienie
zobacz szczegóły

ul. Partyzantów 18A
28-131 Solec - Zdrój , Polska

mobile nav bg
Zobacz na mapie
Newsletter

Zapisz się na nasz newsletter i bądź na bieżąco z naszymi promocjami i ofertami specjalnymi.

Aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, Serwis wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz możliwość zmian ustawień plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.
Klikając AKCEPTUJĘ WSZYSTKIE, wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez Malinowe Hotele Sp. z o.o., Leśna 7, 28-131, Solec-Zdrój Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności). Zmiany ustawień plików cookies możesz dokonać w ustawieniach.

Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony

Pliki cookies niezbędne do działania usług dostępnych na stronie internetowej, umożliwiające przeglądanie ofert, dokonywanie rezerwacji, wspierające mechanizmy bezpieczeństwa m.in: uwierzytelnianie użytkowników i wykrywanie nadużyć.

Pliki cookies analityczne

Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika,

Pliki cookies marketingowe

Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich.

Twoje preferencje nie zostały jeszcze zapisane